Дитячий садок "Світлячок", смт. Олександрівка.

 

Методична скарбничка

 

Методичний кабінет дошкільного закладу є осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі, тому я дбаю про його програмово-методичне наповнення, забезпечення якого повинне відповідати сучасним вимогам та нормам.
 
Кабінет методиста у ДНЗ №6 забезпечений дитячою та методично літературою відповідно програм та навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (з каталогом); дитяча література (збірки казок, дитячий фольклор, твори українських класиків, дитячих поетів і письменників) класифікована у папках; новинки методичної літератури, періодика, диски з розробками та досвідом педагогічної роботи працівників ДНЗ №6, а також підбірки досвіду роботи видатних педагогів (В.О.Сухомлинського, С.Русової, М.Монтесорі та педагогів району), узагальнений педагогічний досвід «Вихователів методистів» ДНЗ №6 (Сіденко Н.І., Павлюченко Л.О., Дуднікової В.С. та практичного психолога вищої категорії Поцілуйко Г.М.), напрацювання творчої групи при МРК з проектної діяльності, та методичних заходів дитячого садка та садків Олександрівського району.

 

 

Обласне методобєднання методистів РМК. Фрагмент заняття з проектної діяльності на тему «Мій рідний край, моя земля», проведеного з дітьми середньої та старшої групи ДНЗ у травні 2012 року.

 

Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані за розділами програми, розташовані для зручного використання. Окремими розділами виділено нормативні, директивні  документи, інструктивно- методичні матеріали, обласного, міського управління освіти; документація вихователя-методиста; графік курсової перепідготовки та атестації педпрацівників; співпраця зі школою, родиною, матеріали по впровадженню в роботу ДНЗ Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», пропаганда у ЗМІ, матеріали методичної роботи з педагогами, (матеріали педагогічних рад, рекомендації та консультації, матеріали семінарів практикумів та майстер-класів від методиста, матеріали творчих груп, плани  наставницької роботи з молодими спеціалістами та плани проведення тематичних тижнів з ними, рекомендації щодо поліпшення навчально-виховної роботи).

 
У роботу вихователем-методиста входить оформленя відповідних папок, що містять рекомендації для вихователів, музичних керівників та вузьких спеціалістів, розробки,    конспекти занять та розваг, матеріали діагностичного обстеження відповідності знань дітей програмовим вимогам для здійснення індивідуально та диференційованого підходу до кожного вихованця, методички та дитячу художню літературу і дидактичний матеріал з різноманітних тем, визначених до вивчення у дитячому садку згідно з Базовим компонентом  дошкільної освіти України, що сприяє поліпшенню планування та проведення навчально-виховної роботи педагогами дитячого навчального закладу.
 
Для реалізації однієї з основних функцій роботи методичного кабінету – забезпечення комплексного творчого процесу, під час якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників, оволодіння ними ефективними формами і методами роботи з дітьми, створено каталоги: дидактичного матеріалу, картин, пізнавальної літератури, ведеться облік іграшок та посібників, формуляри  видачі посібників.
 
У методичному кабінеті регулярно організуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічний досвід», «Готуємось до огляду-конкурсу».
 
Матеріали методичного кабінету ефективно використовуються педагогами під час навчально-виховного  процесу.
 
Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.
 
Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування  у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Питання, над якими працює дитячий садок обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.
 

 

 

У методичній роботи закладу активну участь бере творча група, яка відповідно до річного плану працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми по темі «Проектна діяльність у дошкільному навчальному закладі» (2012-2013 н. р.). До участі в ній запрошені педагоги зі стажем та власними системами роботи,які можуть поділитись власним досвідом з молодими спеціалістами.
 
Робота вихователя-методиста у дошкільному навчальному закладі проводиться за 2 основними напрямками:
 
Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі.

Вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження в колективі та за його межами.
 
Вихователь-методист навчає педагогів отримувати знання  та вміло реалізувати їх в роботі з дітьми, отримуючи позитивний результат як для дітей так і для самого педагога (отримання задоволення від своєї роботи).  Для цього у ДНЗ створені всі умови для безперервного   вдосконалення фахової майстерності. Вихователь-методист створила належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педпрацівників, якій сприяють інтерактивні форми спілкування.
 
Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечують такі колективні форми методичної роботи (педради, педагогічні читання, семінари, методоб’єднання, семінари-практикуми, колективні перегляди), групові (семінари-практикуми, творчі, ініціативні групи, школа молодого вихователя) та індивідуальні (стажування, самоосвіта, індивідуальні консультації). 

 

 

Цьому сприяють інтерактивні форми спілкування:
 
 • круглий стіл,
 • методичні діалоги,
 • пресконференції,
 • навчальні тренінги,
 • семінари-практикуми,
 • навчально-практичні семінари,
 • спостереження колективних форм діяльності дітей,
 • взаємовідвідування,
 • майстер-класи,
 • аукціони та ярмарки ідей,
 • презентації,
 • конкурси,
 • ділові ігри,
 • анкетування.
 
Для підвищення кваліфікаційного рівня педагогів адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки. У ДНЗ практикуються звіти вихователів про її проходження на педагогічних годинах.
 
Методист, як старший наставник допомагає вихователям обрати тематику для самоосвіти педагогів, глибоко продумуючи і визначаючи необхідність поповнення знань педагога з певних розділів з урахуванням потреб навчально-виховного процесу (через анкетування). 
 
Належна увага вихователем-методистом приділяється роботі з молодими вихователями. У дошкільному закладі працюють 4 молодих спеціалісти, за кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника. (Довідка  про наставництво та план роботи з молодими спеціалістами на поточний рік додається).
 
З вересня 2012 року розпочала роботу Школа молодого вихователя ДНЗ, до плану роботи якої входять різноманітні форми методичної роботи: аналіз планів, надання консультацій, методичні рекомендації, методичний тренінг, анкетування, бліц-інтерв’ю, відвідування та перегляд занять, робота з документацією, опрацювання методичної та пізнавальної літератури, відеозаписів занять).  
 
Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: проблемний стіл, методичні посиденьки, диспути, дискусії, «мозковий штурм».
 
Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки поробок «Майстерня чарівниці природи», виставки малюнків на задану тему, виставка іграшок-саморобок з покидькового матеріалу; спеціальні виставки по тематиці педагогічних рад, тематичних тижнів: виставка посібників з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку, виставка атрибутів до організації театральних ігор, що використовуються в дошкільному закладі, виставка дидактичних ігор.        
 

 

 

Виставка на правову тематику «Знай свої права, дитино»
 
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, діагностичних карт. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно  коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.
 
ДНЗ №6 є опорним дитячим садком для 2 сільських (Івангород та Красносілля), тому педагоги надають консультації та практичну допомогу вихователям цих дошкільних закладів при їх зверненнях.
 
З метою поширення передового педагогічного досвіду серед педагогів закладу складено картку досвіду педагогів ДНЗ та оформлено папки з матеріалам для ознайомлення.
 
Робота дошкільного закладу спрямована на вивчення та впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії і методики навчання і виховання, українознавства, родинного виховання та використання порад В.О.Сухомлинського, досягнень сучасної педагогічної науки, оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами і способами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій. В методичному кабінеті створено «Банк даних» інноваційних технологій та нововведень, які запроваджуються в практику роботи (Картка передового педагогічного досвіду додається).
 
У методичному кабінеті в достатній кількості накопичений матеріал для проведення діагностики педагогічних кадрів, особливо молодих спеціалістів, що дає можливість своєчасного виявлення розриву між рівнем компетентності педагогів та вимогами до їх професійної діяльності на рівні встановлених державних стандартів.
 
Відповідно до Інструкції ведення документації в дошкільному закладі усі документи вихователем-методистом ведуться згідно з посадовими обов’язками, зберігаються в установленому місці, ведуться чітко, охайно, систематично.
 
Педагогічний кабінет закладу є центром методичної роботи, здійснює навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу. В кабінеті наявні навчально-наочні посібники, але кабінет не забезпечений ТЗН, дидактичний матеріал та методична бібліотека потребує оновлення.
 
Річний план роботи дошкільного закладу складено на основі глибокого аналізу, зробленого за минулий рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження. Щорічно у травні місяці проводиться анкетування педагогічних працівників щодо планування роботи ДНЗ «Аналіз, завдання, перспективи». Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року.
 
Педагоги дошкільного закладу практикують поточну форму планування; педагогічною радою затверджено графічну форму планування за лініями розвитку. При плануванні вихователі керуються принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, орієнтуванням плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості у дітей. Принцип цілісності та логічності допомагає вихователям вести планування з урахуванням між предметних та інтегративних зв’язків, взаємопроникнення й логічного підпорядкування всіх складових плану.  

 

Вихователі в більшості мають великий стаж, а отже і хороші знання та добре володіють практичними прийомами, тому робота з педагогами базується на  таких принципах:

 
 • Робота в режимі довіри, доброзичливості; 
 • Стимулювання творчої активності, створення творчої атмосфери;
 • Принцип допоміжне - регульованого контролю;
 • Надання педагогічним працівникам права вибору;
 • Системність методичних заходів;
 • Принцип “Я – повідомлень” у спілкуванні;
 • Щоденна допомога;
 • Випереджальний характер методичної роботи.

 

 

 

Співпраця  вихователя–методиста та педагогів ДНЗ завжди приносить позитивний результат у роботі з дітьми.
                                                                                                        
В нашому закладі стимулювання творчого потенціалу базується на принципах педагогічної співпраці вихователя-методиста з педагогами, адже успіх творчої праці залежить від того, як  володіє педагог теорією та методиками, методами та прийомами роботи, як він ставиться до своєї праці та її результатів.
 
У кабінеті зроблено підбірку матеріалів у папку по роботі з батьками: методичні рекомендації, консультації для батьків з різних розділів навчання та виховання дошкільників, тематика бесід, та рекомендацій щодо проведення інтерактивних форм роботи з батьками, і я як вихователь-методист завжди присутня на батьківських зборах, організовую лекторії для батьків, консультації та анкетування.
 
Складовою діяльності методкабінету є методичний куточок, до якого входять:            
 
 • інформація про річні завдання;
 • інформація про педагогічні ради та прийняті по них рішення;
 • інформація про семінари - практикуми, роботу творчої групи, майстер-класи,тематичні тижні;
 • план проведення методичних заходів у ДНЗ, селищі чи районі;
 • план роботи на поточний місяць;
 • розклад організованої зайнятості дітей у дошкільному навчальному закладі;
 • атестаційний куточок.
 
Належна увага методистом приділяється наступності в роботі школи і дитячого садка.
 
В методичному кабінеті достатня кількість матеріалів та методик обстеження дітей старшої групи, завдання на виявлення рівня пізнавальної активності вихованців, які вихователі широко використовують для проведення діагностики та планування корекційної роботи з дітьми. Матеріали систематизовано в папці «Співпраця зі школою».

 

 

 

Виступ на спільній педагогічній раді вчителів ЗОШ №1 та педагогів ДНЗ по наступності у вихованні та навчанні згідно базових компонентів освіти
                                                                                                                                                       
Відповідно до вимог оформлені довідки по тематичних перевірках, матеріали семінарів-практикумів, тематичних декад, тематичних тижнів, консультацій, майстер-класів, що проводилися.
 
В методичному кабінеті дошкільного закладу належним чином зберігається вся наявна документація, доповнюється та оновлюється картотека.
 
Педагогічною радою закладу затверджено планування; у вигляді календарного плану обравши графічну форму (сітки) за лініями розвитку; мною розроблена додаткова сітка для розподілу форм роботи в залежності від зайнятості дітей як за БП «Я у Світі» так і за програмою розвитку старших дошкільників «Впевнений старт», що полегшує планування різноманітних форм роботи в залежності від організованої зайнятості дітей.                                                                                                                                              
 
Молоді спеціалісти записують план заняття.При плануванні керуються принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості у дітей. Принцип цілісності та логічності допомагає вихователям вести планування з урахуванням  між предметних та інтегративних зв’язків, взаємопроникнення й логічного підпорядкування всіх складових плану.

1
2
3
4
5
6