Дитячий садок "Світлячок", смт. Олександрівка.

 


Педагогічна рада №1

17 січ. 2018
Про впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації спільної фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ і родин:

 

Актуальність питання збереження та зміцнення здоровя дітей .

 

Результати наукових досліджень засвідчують стійку негативну динаміку стану здоров’я дітей, починаючи з раннього віку. Підтвердженням цього може слугувати достатньо висока кількість дітей з дисгармонійним розвитком, фізіологічною незрілістю, дефіцитом ваги, низьким рівнем рухового досвіду.
Зважаючи на комплексний характер проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей, в організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку мають тісно взаємодіяти як навчальні заклади, так і родини.
Дошкільний навчальний заклад має надавати батькам відповідну допомогу у вирішенні питань збереження і зміцнення здоров’я дитини, активізації рухової діяльності, створенні гармонійного фізкультурно - оздоровчого клімату в родині, побудові природо - та культуро відповідної моделі поведінки.

 

 Батьків необхідно залучати до активної участі в педагогічному процесі не лише через опосередковані, а й безпосередні форми співпраці, створювати умови для творчої самореалізації педагогів, батьків та дітей, знайомити батьків із специфікою фізкультурно - оздоровчої діяльності закладу, його соціокультурним та розвивально-виховним середовищем,  особливостями функціонування моделі здоров’язбереження.

 

      Зважаючи на гостроту та актуальність проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей, низький рівень педагогічної культури батьків і низьку ефективність та результативності даного напряму роботи, доцільно використовувати інноваційні технології, що сприятимуть осучасненню поширених форм співпраці з батьками, сприятимуть підвищенню їх ефективності за рахунок формування активної батьківської позиції, усуненню формалізму в роботі педагогічного колективу, налагодженню доброзичливої атмосфери творчого пошуку, взаємодопомоги. Сюди, окрім відомих форм роботи з батьками, належать тренінги для батьків, майстеркласи, семінари, усні журнали, газети, медіапрезентації та ін.

 

Фізкультурно - оздоровча робота з дітьми у закладі дошкільної освіти  смт Олександрівка “ Світлячок