Дитячий садок "Світлячок", смт. Олександрівка.

 

СЕМІНАР -ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ ВІД МЕТОДИСТА ДНЗ №6 ТА "ВИХОВАТЕЛЯ-МЕТОДИСТА" СІДЕНКО Н,І,

12 квіт. 2017
СЕМІНАР З ЦИКЛУ "ДОБРА НАУКА" . МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМАТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ "НА ГОСТИНИ ДО БАБУСІ НА СВЯТО ПАСКИ"

..Оновлення змісту дошкільної освіти вимагає від вихователя- методиста ДНЗ професійної майстерності, мобільності, оперативності сприйняття новітніх підходів у роботі з педагогами та дітьми ,активності та  творчого саморозвитку.

 

  В даний період великого значення набувають підвищення професійного рівня педагогів ДНЗ відповідно до сучасної освітньої філософії, усвідомлення ними своєї ролі в педагогічній творчості, експериментальній та дослідницькій діяльності, виявлення творчої активності та духовності у створенні сприятливого та гуманного  середовища для розвитку освітніх потреб кожного вихованця.

 

Для ефективної діяльності педагогічного колективу необхідно створити певні умови, зокрема організувати інформаційне забезпечення педагогів, освоєння ними нових педагогічних технологій,новітніх методів та прийомів навчально – виховної роботи з дітьми, методів діагностики рівня розвитку вихованців та ознайомити з найкращими творчими доробками колег.

 

Організація методичної роботи із педагогічними кадрами  у ДНЗ вимагає не лише знання особистісних рис педагогів, їхніх проблем і потреб, а також готовністі педагогічного колективу до змін у  відповідності до нових  вимог сьогодення, уміння педагогів використовувати фахову інформацію, обирати нові підходи у вирішенні педагогічних проблем у своїй діяльності.

 

  Основні завданняв, що стоять перед вихователем – методистом , і які  наближають до мети - це сприяння становленню професійної компетентності вихователів, оволодіння ними мистецтвом міжособистісного спілкування; підвищення творчої активності; стимулювання пошуку новітніх підходів до вирішення програмових завдань, оволодіння вмінням працювати в команді; опрацювання перспективних наукових досягнень; виявлення творчої ініціативи у впровадженні інновацій в практику роботи та  професійне вдосконалення.

 

Постійне фахове  зростання педагогів та їхньої співпраці  з дошкільниками  – найкращий показник результативності методичної роботи у дошкільному навчальному закладі.

Семінар-практикум, організований та проведений у співпраці методиста ДНЗ №6 Павлюченко Л.О. та "вихователя-методиста" ДНЗ №6 Сіденко Н.І.,дав змогу педагогам нашого колективу отримати нову інформацію та повправлятися у використанні нових методик у роботі з дітьми (використання коректурних таблиць, дослідницької діяльності...)